• De eigenaar dient zelf een AVP (voorheen WA-verzekering) te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inenting/titerbepaling
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen
 • De hond(en) moet een degelijke halsband of tuig dragen. Het liefst een Y-tuig 
 • Honden van alle leeftijden zijn welkom
 • Loopse teven, geblesseerde honden of zieke honden mogen mee, wel graag vermelden
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert dat de rittenkaarten 4 maanden geldig zijn, na 4 maanden niet vol? Krijgt u helaas geen geld terug 
 • Er is een opzegtermijn van 2 weken. Eigenaar dient het minimaal 2 weken van te voren door te geven dat hij/zij stopt
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor. Denk aan een handdoek klaarleggen
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt Hondenuitlaatservice Op Maat om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Hondenuitlaatservice Op Maat dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht te worden
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert dat Hondenuitlaatservice Op Maat foto's/video's op social media plaats van zijn/haar honden
 • Annuleren dient een dag van tevoren voor 18:00. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag
  Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Hondenuitlaatservice Op Maat de overeenkomst ontbinden

 

 

Rechten en plichten Hondenuitlaatservice Op maat

 

 

 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden (tussen 9.30-15.30) opgehaald en uitgelaten in hun eigen omgeving
 • Andere tijden/weekend alleen in overleg
 • Hondenuitlaatservice Op Maat laat de hond(en) de duur van de afgesproken tijd(en) uit
 • Hondenuitlaatservice Op Maat laat alleen aangelijnd uw hond(en) uit!
 • Hondenuitlaatservice Op Maat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld
 • Hondenuitlaatservice Op Maat is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond(en), Hondenuitlaatservice Op Maat zal de hond(en) zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen. Eigenaar dient een handdoek klaar te leggen.
 • Hondenuitlaatservice Op Maat is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice Op Maat ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond
 • Hondenuitlaatservice Op Maat behoudt zich het recht om te verplichten alleen gemuilkorfd een hond uit te laten
 • Hondenuitlaatservice Op Maat behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, waardoor Hondenuitlaatservice Op Maat niet meer staat is de hond op een verantwoordelijke manier uit te laten
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice Op Maat zich het recht de overeenkomst te ontbinden
 • Hondenuitlaatservice Op Maat kan de wandeling dezelfde dag nog annuleren bij ziekte, extreme hitte/gladheid, onweer of met spoed naar de dierenarts moeten met eigen hond(en)
 • Hondenuitlaatservice Op Maat behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie/studie. Vakanties/studie dienen minimaal 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.