Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 

Over mijn privacybeleid
Hondenuitlaatservice Op Maat geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van onze diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
 
E-mail en mailinglijsten
Gmail (Google)
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail (Google). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Bewaartermijnen
Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Contactformulieren

Bij het plaatsen van een reactie in het digitale contactformulier op mijn website worden naam en e-mailadres gevraagd om te kunnen reageren.
Ook worden cookies opgeslagen voor het gemak van de bezoeker, zodat de gegevens niet opnieuw ingevuld hoeven te worden bij een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig en worden uitsluitend voor dat doel bewaard.

 

Cookies
Google Analytics
Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Social Media (zoals Facebook)
Ik wil dat u op onze site kunt reageren en dat u informatie kunt delen. Op verschillende plekken op mijn site maak ik daarom gebruik van Facebook of andere sociale media-knoppen. Voor de werking van deze knoppen wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde website-overschrijdende cookies. Hierdoor kan de betreffende social media partij u herkennen op het moment dat u iets wilt delen via social media.
Social media cookies dienen het volgende doel:
Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media kunnen informatie van mijn website direct delen met vrienden en andere gebruikers
Wilt u weten hoe social-media partijen omgaan met cookies? Leest u dan de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven, zoals bijvoorbeeld: Facebook.

 

Contactgegevens

Hondenuitlaatservice Op Maat
IJmuiden
Nederland
T 06-51061467
E hondenuitlaatserviceopmaat@gmail.com

 

De AVG-privacyrechten

Als klant heeft u volgens de AVG een aantal rechten, te weten:

  • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht op vergetelheid. Is het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) kunt u deze rechten ook inzien.
Teven kunt u daar terecht, als u bijvoorbeeld een klacht m.b.t. bescherming persoonsgegevens wilt indienen.